Finn Slumstrup - foredrag

Siden 1966 har Finn Slumstrup haft en omfattende foredragsvirksomhed over hele Danmark.

Dér, hvor ingen andre er.

Fortællingen om, hvordan Kirkens Korshær har bevæget sig fra at bestå af 12 usikre frivillige ved starten en oktoberaften i 1912 frem til man i dag har over 400 ansatte og flere end 7.000 frivillige, er en helt særlig side af dansk socialhistorie, men sandelig også en forunderlig beretning om kristendommens praktiske tilstedeværelse i vort samfund. Karakteristisk for arbejdet har det været, at det udføres i al stilfærdighed. Eksempelvis er der mange mennesker, der ved at Kirkens Korshær har genbrugsbutikker. Men det er de færreste, der er klar over, at der er mere end 225 af dem ud over hele landet.

Kan Folkekirken blive folkets kirke?

I 2017 fejrede vi på mange forskellige måder 500 året for Martin Luthers teser i Wittenberg, som markerede starten på reformationen. Men det rokkede ikke ved, at nok er der tale om, at et stort flertal af danskerne står som medlemmer af Folkekirken, men det er kun et overskueligt mindretal, der er aktive i kirken. En gammel folkekirke befinder sig på mange måder i en ny tid, og har besvær med at orientere sig i forhold til denne nye tids udfordringer og muligheder. Hvad skal der til, for at vi kan tale om, at Folkekirken virkelig er folkets kirke og ikke blot kirke for et privilegeret segment i befolkningen?

Udkanten – mulighedernes land.

Siden 2013-14 er skævvridningen af Danmark for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er nu en bred erkendelse af, at den galopperende centralisering er gået for vidt, og regeringen prøver med udflytning af statslige arbejdspladser, med ny Planlov og en omdiskuteret ”landbrugspakke” at rette lidt op på den nære fortids forsyndelser. Men det landlige Danmark er ikke blot et nødlidende område, der fortjener hjælp. Provinsen er mulighedernes land, hvor en helt anden måde at leve det gode liv på kan opleves – et alternativ til storbylivet, som i en årrække har været skildret i medierne som det eneste saliggørende. Kampen for Udkantsdanmark er dybest set en kamp for retten til at leve et liv rigt på menneskelige værdier og medmenneskelighed i praksis for børn, unge og voksne.

Nordiske værdier i den globale landsby.

På godt og ondt hænger verden i dag sammen på en måde, vi ikke tidligere har kendt. Hvad betyder det for et lille land med 5.7 millioner indbyggere og for en nordisk region med knap 27 millioner indbyggere? Har vi overhovedet noget at byde på i en global virkelighed med 7.6 milliarder mennesker, eller skal vi blot tilpasse os på bedst mulig måde? Foredraget søger at definere, hvilke kvaliteter der har været og er bærende i den nordiske og danske samfundsbygning. Og der lægges op til en diskussion om, hvilke muligheder vi har for at bringe disse kvaliteter i spil i hvert fald i vort hjørne af den globale landsby.

Grundtvigsk energi.

I et foredrag fyldt med personlige oplevelser og morsomme anekdoter belyses spørgsmålet om, hvorfor de gamle grundtvigianere ikke kendte til at gå på pension. Ud fra mødet og venskabet med nogle af folkehøjskolens store skikkelser i forrige århundrede fortæller foredraget om, at der i dansk åndsliv eksisterer et ganske særligt fænomen, der må betegnes som ”grundtvigsk energi”. Et fænomen, der i øvrigt er en effektiv modgift mod den egocentrerede kultur, der fylder så meget i disse år.

Møde med B.S. Ingemann

Man kan ikke nøjes med at fortælle om Ingemann. Han skal også synges. Derfor er dette arrangement et samarbejde mellem tre parter: Foredragsholderen, pianisten Jesper Moesbøl og tilhørerne. Som ikke blot er lyttere, men ved hjælp af Højskolesangbogen også er medvirkende ved at synge en halv snes af Ingemanns sange, bundet sammen af en fortælling om Ingemanns liv og komponisten C.E.F. Weyses særlige indsats. Frem vokser et billede af et stille, tyst univers, og en kristen digter som stadig er meget folkekær, uanset han aldrig har været helt anerkendt som stueren i dogmatisk henseende.

And all that Jazz.

Fra jazzens historie kan man aftale musikcauserier om lige netop det emne, man gerne vil have belyst. Det kan være portrætaftener om nogle af jazzens store personligheder eller lys over en særlig epoke i jazzens historie. Eller det kan være et særligt emne som ”Kirken i jazzen – jazzen i kirken,” hvor det dokumenteres, hvorledes mange jazzmusikere har fået deres første musikoplevelser i kirken – og hvordan de senere i livet har spejlet disse oplevelser i deres musik.

Mand og hund imellem.

I 2017 udgav Slumstrup bogen ”Mand og hund imellem. Samliv med en diva” (Forlaget Hovedland). Med udgangspunkt i denne bog kan man i foredragsform opleve underholdende og hjertevarme nedslag i den forunderlige rigdom, der kan være i at være hundeejer. Det er et foredrag, der både gør lytteren klogere på, hvordan mennesker oplever hunde, og samtidig giver indblik i hvordan et firebenet væsen ser på de mærkelige tobenede skabninger, som det er hundens skæbne at leve sammen med. Om det er mennesket eller hunden, der lærer mest i et årelangt samliv, er et åbent spørgsmål.

© Finn Slumstrup - 2018 | Fotos: Anne Mette Holstein