Finn Slumstrup - mit CV

Født 1941 i Arden i Himmerland.
Lærereksamen 1964 fra Aarhus Seminarium
Lærer på Snoghøj Folkehøjskole 1966-70 og på Askov Højskole 1971-79.
Forstander for Vallekilde Højskole 1979-86.
Informationschef i Dansk Flygtningehjælp 1986-91.
Chef for Danmarks Radio P1 1991-99.
Programmedarbejder ved DR Kultur 1999-2007.

Udvalgte tillidshverv:

Formand for Grænseforeningen 2005-14.
Medlem af bestyrelsen og næstformand for Landbrugets Kulturfond 2007-17.
Medlem af Statens Musikråd 1983-91. Formand for rådet 1999-2003.
Medlem af UNESCO Nationalkommissionen 1989-93.
Den danske Django d’Or priskomite 2000-2007.
Medlem af Dommerudnævnelsesrådet 2008-11.

Private oplysninger:

Tildelt Kristelig Lytter- og Fjernseerforenings Hæderslegat 1994
Tildelt Landbrugets Kulturpris 1998
Tildelt ”Bland dig prisen” for Oprør fra Udkanten 2015
Tildelt ”Den sydfynske Initiativpris” for Oprør fra Udkanten 2016

Gift med inspirator og fotograf Anne Mette Holstein (www.annemetteholstein.dk)

© Finn Slumstrup - 2018 | Fotos: Anne Mette Holstein