Velkommen
til Finn Slumstrups
hjemmeside.

Scroll nedFinn Slumstrup

Finn Slumstrup - foredragsholder, forfatter, klummeskribent, samfundsdebattør

Jeg er fast overbevist om folkeoplysningens store betydning, og arbejder for at danskerne med generøsitet og selvbevidsthed bidrager til udviklingen af den globale landsby.
Et samfund kan kun baseres på tillid, hvis der er en fundamental fælles forståelse af, hvad der er god moral og hvad der er målet med samfundet.
Der er brug for at vende prioriteringen på hovedet. Kulturpolitik er ikke luksus, men et livsnødvendigt redskab, for at vi kan skabe og styrke et Danmark, vi gerne vil kendes ved.

Finn Slumstrup

Finn Slumstrup04

© Finn Slumstrup - 2018 | Fotos: Anne Mette Holstein